Referater

Greve Frimærke Klubs referater


Årsberetning for Greve Frimærkeklub den 23. februar 2023

Den 10 marts havde vi loppemarked, hvor flere ting skiftede ejere


Ved sæsonafslutningen startede vi med spisning, og derefter spillede vi banko. Der var fine frimærkepræmier. Der var også 7 mødepræmier der blev uddelt. En rigtig hyggelig aften.

Den 15. juni kørte Carl Erik, Inga, Erik og jeg til Faxe Frimærkehandel og købte præmier til hele sæsonen. Vi fik dem til en god pris, vinderne af præmierne er godt tilfredse.


Vi var blevet enige i bestyrelsen om at bruge penge på at få lavet udstillingstavlerne . Så i sommerferien ordnede Carl Erik alle udstillingstavlerne til alles tilfredshed .


Den nye sæson startede den 8. september 2022.


Den 6. oktober var der storformidling, og det gik rigtig godt . Der var over 50 lot og det meste blev solgt.


Den 3. november havde vi besøg af frimærkehandler Erik Schrøder som også er blevet medlem af klubben .


Den 17. november havde vi loppemarked . Også der blev der handlet flittigt.


Den 1. december holdt Johnny Speich foredrag om Indien 1850-1910. Det var et rigtigt godt foredrag . De renoverede udstillingstavler blev her taget i brug.


Til vores juleafslutning den 15. december afholdt vi banko med fine præmier : and, vin, chokolade og kaffe. Til lotteriet var der 2 meget flotte juledekorationer , 2 ekstragevinster samt 2 store julekurve . Klubben gav kafe , chokolade og småkager . Carsten gav en cognac . Der var et pænt fremmøde og god stemning.


Den 9. februar havde vi igen storformidling.


Vi er mellem 15 og 20 medlemmer til vores mødeaftener, og der bliver byttet flittigt . Vi har lotteri og formidling alle aftenerne.


Vi har igen i år fået kr. 2000,00 i tilskud af kommunen.Jeg vil gerne takke bestyrelsen for godt samarbejde.


Formand Mette Juel Christensen                                     

Referat af generalforsamlingen den23. februar 2023

 

Formanden bød velkommen til 18 fremmødte medlemmer.

 
Dagsorden iflg. Vedtægterne § 8.


1 valg af dirigent


2 formandens beretning


3 kassererens beretning


4 indkomne forslag


5 valg af bestyrelse


6 eventuelt1) Erik Hansen blev valgt som dirigent og takkede for valget. Han konstaterede, at generalforsamlingen var varslet korrekt, og da ingen protesterede, erklærede han generalforsamlingen for beslutningsdygtig.


2) Formandens fremlægning af årsberetning , som skildrer årets begivenheder blev godkendt.


3) Kassererens fremlægning af regnskabet blev godkendt.


4) Bestyrelsen foreslog kontingentet nedsat til kr. 150,00 . Der blev fremsat et ændringsforslag med et kontingent på 200 kr . Afstmningen viste at der var stort flertal for bestyrelsens forslag der så blev godkendt .


5) Valg af bestyrelse iflg. vedtægterne:


 Ny formand , Henrik Nyhuus , blev valgt 


- Bestyrelsesmedlem, Arne Stage, der modtog genvalg, blev valgt.- Valg af suppleant, Carsten Skov Pedersen, der modtog genvalg.


- Valg af revisor, Kim Sillemann, der modtog genvalg.


- Valg af revisorsuppleant, Bent Kelm, der modtog genvalg.


6) Eventuelt:Klubben har 50 års jubilæum og ønsker gode ideer til afholdelse af jubilæet. Der blev talt om at forlænge sæsonen til maj .

     


Der var ikke yderligere under evt. og dirigenten takkede for god ro og orden.