Referater

Greve Frimærke Klubs referater


Formandens beretning for Greve Frimærkeklub den 22. februar 2024

Den vigtigste aktivitet i det forløbne år var afholdelse af klubbens 50-års jubilæum , hvilket skete ved afholdelse af en middag med efterfølgende underholdning i form af en frimærkequiz . Flere gav efterfølgende udtryk for at det var morsomt at få testet sin frimærkeviden, så skal vi tage en til næste år ?


Ellers var året et normalt år med de sædvanlige møder, dog udvidet med 2 møder i maj i år. I vores program skriver vi , at gæsterer velkomne, men der kommer ingen , så derfor har jeg kontaktet foreløbig en SFK-klub for at aftale specifikke datoer for besøg.

4 medlemmer fra klubben har besøgt Dianalund i foråret og vi forventer genbesøg d. 18 april. Dette sker for at skabe nyt liv i klubben.


Vores interne liv har bestået af 2 foredrag ( Erik Hansen og undertegnede ) besøg af en forhandler ( Erik Schrøder ) og de sædvanlige 2 bankospil ( jul og sommer ). Det vil være fint, hvis andre kommer med små indlæg-


Sidste år nedsatte vi kontingentet til 150kr./ år men virkningen kan ikke ses på det regnskab, vi skal behandle senere, så jeg skønner at der er behov for en lovændring, så vi fremover ser regnskabet før vi fastlægger næste års kontingent... Dette års regnskab er positiv i kraft af frimærkegaver, som er solgt internt.


Disse er ordene


Henrik Nyhuus


Formand

                                     

Referat af generalforsamlingen den 22. februar 2024

 

Formanden byder velkommen.

 
Dagsorden iflg. Vedtægterne § 8.


1 valg af dirigent


2 formandens beretning


3 kassererens beretning


4 indkomne forslag


5 Fastsættelse af årets kontingent


6 Valg af bestyrelse ifølge lovene


7 Eventuelt1) Erik Hansen blev valgt som dirigent og takkede for valget. Han konstaterede, at generalforsamlingen var varslet korrekt, og da ingen protesterede, erklærede han generalforsamlingen for beslutningsdygtig.


2) Formandens fremlægning af årsberetning , som skildrer årets begivenheder blev godkendt.


3) Kassererens fremlægning af regnskabet blev godkendt.


4) Indkomne forslag.


    Forslag 1 : § 2 ,april ændres til maj - godkendt


    Forslag 2 : § 4 ,linje 2 , ny tekst "Kontingent skal indbetales senest 1.april for

                            kalenderåret" - godkendt

    Forslag 3 : § 7 , linje 6 , girokonto slettes - godkendt


    Forslag 4 : § 8 , Ordinær generalforsamling : linje 8 . nyt punkt 5 , " fastsættelse

                             af årets kontingent " , de efterfølgende punkter bliver herefter 6 og 7

                             - godkendt.


   Forslag 5 : §8 , sidste linje "eller med fuldmagt" udgår - godkendt


5) Fastsættelse af årets kontingent . Ingen ændringer


6) Valg af bestyrelse ifølge lov § 5

    

      a: Bestyrelsesformand Henrik Nyhuus           ikke på valg


      b: Kasserer Carl Erik Larsen                         på valg                Genvalgt


      c: Bestyrelsesmedlem Erik Lassen                på valg                 Genvalgt


      d: Bestyrelsesmedlem Inga Elborg               på valg                 Genvalgt


      e: Bestyrelsesmedlem Arne Stage                ikke på valg


      f: Suppleant Carsten Pedersen                     på valg                 Genvalgt


      g: Revisor Kim Silleman                              på valg                 Genvalgt


      h: Revisorsuppleant Bent Kelm                    på valg                 Genvalgt7) Eventuelt - Ingen    Dirigenten godkender valget og takker for god ro og orden.